Czynnik chłodniczy R410A (butla zwrotna 10kg)

CZYNNIK CHŁODNICZY R410A 10kg UWAGA: ZAKUP CZYNNIKA CHŁODNICZEGO TYLKO DLA FIRM POSIADAJĄCYCH AKTUALNE UPRAWNIENIA F-GAZOWE LUB DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY. Po złożeniu zamówienia należy wypełnić i odesłać oświadczenie , które znajduję się w załączniku poniżej. Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. \"o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych\" zakupu czynnika chłodniczego mogą dokonać tylko osoby niefizyczne (prowadzące działalność gospodarczą), z aktualnymi uprawnieniami f-gazowymi. Do ceny czynnika należy doliczyć cene butli 130zł brutto, w przypadku zwrotu butli do 3 miesięcy zwracamy cała kwotę)   Charakterystyka produktu Nazwa chemiczna: mieszanina czynników chłodniczych Wzory chemiczne: CH2F2 - Difluorometan (R32) 50% CF3CHF2 - Pentafluoroetan (R125) 50%Własności fizykochemiczne Masa molowa : 72,6 g/mol Temperatura wrzenia (0,1013 MPa): -51,5oC Temperatura krytyczna: 71,8oC Ciśnienie krytyczne: 4,89 MPa Gęstość krytyczna: 0,4889 kg/dm3 Ciepło parowania w temp. 25oC.: 190,3 kJ/kg Gęstość cieczy w temp. 25oC: 1,068 kg/dm3 Gęstość par w temp. 25oC: 65,18 kg/m3Opis produktu Czynnik R410A jest bliskoazeotropową mieszaniną czynników R32 (50%) i R125 (50%). Stosowany w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych o temperaturze parowania od -50oC do 20oC. W niektórych zastosowaniach od -70oC do 40oC, np. jako zamiennik za R13B1. Jest ekologicznym zamiennikiem za wycofywany R22. Woda rozpuszcza się w R410A do 0,233% wagowo. R410A odporny jest na hydrolizę. Należy stosować odwadniacze, które nie pochłaniają R32. Czynnik R410A w olejach rozpuszcza się w stopniu ograniczonym. Zalecane jest używanie olejów syntetycznych poliestrowych (POE). Czynnik chłodniczy R410A jest niepalny i niewybuchowy (grupa A1/A1). Reaguje z magnezem, cynkiem, ołowiem i ze stopami o zawartości magnezu powyżej 2% wagowo. Niedozwolony kontakt z potasem, sodem i wapniem, sproszkowanym aluminium, cynkiem i berylem. Zalecane materiały to: miedź, mosiądz, stal i aluminium. Czysty R410A nie jest agresywny wobec popularnych tworzyw sztucznych: NBR, neoprenu, poliamidu, polipropylenu, teflonu, PCV, EPDM. Na uszczelnienia należy stosować: PTFE, PA, Nylon, NBR. Nie jest toksyczny dla ludzi. Wdychanie daję efekty narkotyczne. Brak polskich przepisów dotyczących: NDS, NDSCh, NDSP. Bezpośredni kontakt z parującym czynnikiem R410A może spowodować odmrożenia skóry i podrażnienia oczu.Zastosowanie: Klimatyzacja, pompy ciepła, chłodnictwo niskich i średnich temperatur