Czynnik chłodniczy R407C (butla zwrotna 10,5kg)

CZYNNIK CHŁODNICZY R407C 10,5kg w butli zwrotnej UWAGA: ZAKUP CZYNNIKA CHŁODNICZEGO TYLKO DLA FIRM POSIADAJĄCYCH AKTUALNE UPRAWNIENIA F-GAZOWE LUB DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY. Po złożeniu zamówienia należy wypełnić i odesłać oświadczenie , które znajduję się w załączniku poniżej. Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. \"o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych\" zakupu czynnika chłodniczego mogą dokonać tylko osoby niefizyczne (prowadzące działalność gospodarczą), z aktualnymi uprawnieniami f-gazowymi. Do ceny czynnika należy doliczyć cene butli 130zł brutto, w przypadku zwrotu butli do 3 miesięcy zwracamy cała kwotę) Charakterystyka produktuNazwa chemiczna: mieszanina czynników chłodniczych Wzory chemiczne: CH2F2 - Difluorometan (R32) 23% CF3CHF2 - Pentafluoroetan (R125) 25% CF3CH2F - Tetrafluoroetan (R134A) 52%Własności fizykochemiczne Masa molowa : 86,2 g/mol Temperatura wrzenia (0,1013 MPa): -43,6oC Temperatura krytyczna: 86,7oC Ciśnienie krytyczne: 4,62 MPa Gęstość krytyczna: 0,5068 kg/dm3 Ciepło parowania w temp. 25oC.: 246,1 kJ/kg Gęstość cieczy w temp. 25oC: 1,136 kg/dm3 Gęstość par w temp. 25oC: 43,8 kg/m3Opis produktu Czynnik R407C jest zeotropową mieszaniną czynników R32 (23%), R125 (25%) i R134A (52%). Czynnik chłodniczy R407C jest niepalną mieszaniną trójskładnikową. Stosowany w urządzeniach chłodniczych o temperaturze parowania od -20oC do 20oC. Jest ekologicznym zamiennikiem za stopniowo wycofywany R22. Woda rozpuszcza się w R407C do 0,037% wagowo. R407C odporny jest na hydrolizę . Czynnik R407C w olejach rozpuszcza się w stopniu ograniczonym. Zalecane jest używanie olejów syntetycznych poliestrowych (POE). Czynnik chłodniczy R407C jest niepalny i niewybuchowy. Reaguje z magnezem, cynkiem, ołowiem i ze stopami o zawartości magnezu powyżej 2% wagowo. Niedozwolony kontakt z potasem, sodem i wapniem, sproszkowanym aluminium i berylem. Zalecane materiały to: miedź, mosiądz, stal i aluminium. Nie jest agresywny wobec popularnych tworzyw sztucznych: kauczuku izoprenowego, NBR, neoprenu, poliuretanu, poliamidu, polipropylenu, teflonu, PCV, ABS, EPDM. Na uszczelnienia należy stosować: CR, PTFE, Kalrez. Nie jest toksyczny dla ludzi. Wdychanie daję efekty narkotyczne. Brak polskich przepisów dotyczących: NDS, NDSCh, NDSP. Bezpośredni kontakt z parującym czynnikiem R407C może spowodować odmrożenia skóry i podrażnienia oczu.  Zastosowanie: W Klimatyzacji, pompach ciepła, Chłodnictwie popularny czynnik do przezbrajania istniejących oraz do napełniania nowych i nowo projektowanych urządzeń UWAGA DO CENY CZYNNIKA NALEŻY DOLICZYĆ CENĘ BUTLI 160zł brutto w przypadku zwrotu butli cała kwota jest zwracana