Czynnik chłodniczy R134a 12kg (butla zwrotna) r134 a

Czynnik chłodniczy R134a 12kg w zwrotnej butli UWAGA: ZAKUP CZYNNIKA CHŁODNICZEGO TYLKO DLA FIRM POSIADAJĄCYCH AKTUALNE UPRAWNIENIA F-GAZOWE LUB DO DALSZEJ ODSPRZEDAŻY. Po złożeniu zamówienia należy wypełnić i odesłać oświadczenie , które znajduję się w załączniku poniżej. Zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. \"o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych\" zakupu czynnika chłodniczego mogą dokonać tylko osoby niefizyczne (prowadzące działalność gospodarczą), z aktualnymi uprawnieniami f-gazowymi. Do ceny czynnika należy doliczyć cene butli 130zł brutto, w przypadku zwrotu butli do 3 miesięcy zwracamy cała kwotę) Charakterystyka produktu: Nazwa chemiczna: czterofluoroetan Wzór chemiczny: CF3-CH2F Własności fizykochemiczne Masa molowa: 102,0 g/mol Temperatura wrzenia (0,1013 MPa): -26,3oC Temperatura krytyczna: 101,1oC Ciśnienie krytyczne: 4,06 MPa Gęstość krytyczna: 0,511 kg/dm3 Ciepło parowania w temp. wrzenia: 217,1 kJ/kg Gęstość cieczy w temp. 25oC: 1,206 kg/dm3 Gęstość par nasyconych w temp. 0oC: 14,568 kg/m3 Gęstosć par nasyconych w temp. 5oC: 17,294 kg/m3 Gęstość par nasyconych w temp. 10oC: 20,414 kg/m3 Gęstość par nasyconych w temp. 15oC: 23,977 kg/m3 Gęstość par nasyconych w temp. 20oC: 28,030 kg/m3Opis produktu Czynnik R134A stosowany jest do urządzeń chłodniczych o zakresie temperatur parowania od -25oC do +20oC. Jest ekologicznym zamiennikiem za R12. Woda rozpuszcza się w R134A do 0,11% wagowo. R134A odporny jest na hydrolizę. Czynnik R134A w olejach rozpuszcza się w stopniu ograniczonym. Zalecane jest używanie olejów syntetycznych poliglikolowych (PAG) lub estrowych (POE). Czynnik chłodniczy R134A jest niepalny i niewybuchowy. Reaguje z magnezem, cynkiem, ołowiem i ze stopami o zawartości magnezu powyżej 2% wagowo. Niedozwolony kontakt z potasem, sodem i wapniem. Zalecane materiały to: miedź, mosiądz, brąz, stal i aluminium. Nie jest agresywny wobec tworzyw sztucznych: kauczuku izoprenowego, NBR, neoprenu, poliuretanu, poliamidu, polipropylenu, teflonu, PCV, ABS, EPDM. Na uszczelnienia należy stosować: CR, PTFE, PEEK. Nie jest toksyczny dla ludzi. Wdychanie daję efekty narkotyczne. Brak polskich przepisów dotyczących: NDS, NDSCh, NDSP. Bezpośredni kontakt z parującym czynnikiem R134A może spowodować odmrożenia skóry i podrażnienia oczuZastosowanie: - Klimatyzacja samochodowa - transport chłodniczy - Domowe i handlowe urządzenia chłodnicze